+31(0)10-471 00 26

MAAK KENNIS MET ONZE MONITORINGSINTRUMENTEN

kwaliteit en onderzoek

Europe Islamic University of Applied Sciences gebruikt diverse monitoringsinstrumenten voor het meten van de kwaliteit.

Bekijk de opleidingenInschrijven opleiding

EIUAS heeft verschillende monitoringsinstrumenten

het meten van de kwaliteit

EIUAS heeft verschillende monitoringsinstrumenten om de kwaliteit van ons onderwijs te peilen. In onderstaand schema staat welke instrumenten we wanneer inzetten en bij wie. Je krijgt ook een afstudeergarantie. Ben je aan een opleiding aan EIUAS begonnen? Dan garanderen wij dat je de opleiding kunt afmaken. Zelfs als wij besluiten de opleiding te beëindigen. Uiterlijk tot vijf jaar nadat de laatste studenten in de propedeuse zijn gestart, kun je onderwijs (inclusief begeleiding) ontvangen en tentamens afleggen.

DOELGROEP EVALUTATIE-INSTRUMENT AFNAME
Studentenenquête onderwijsevaluatiena elke onderwijsperiode
evaluatie stage en stage verlenende instelling met de stage-coördinator
bij/na elke stage
(eventueel) persoonlijk gesprek met docent of opleidingscoördinatorop verzoek/initiatief van één of meer studenten
DocentenDocentenvergaderingna elke periode
Functioneringsgesprekéén keer per collegejaar
(eventueel) persoonlijk gesprek met de opleidingscoördinatorop verzoek/initiatief van één of meer docenten
Examen-
commissie
overleg met de opleidingscoördinatorzeer frequent (vooral in de opbouwfase van de opleiding: maandelijks of vaker)
Opleidings-
commissie
overleg met de opleidingscoördinator
en het college van bestuur
minimaal eenmaal per jaar
Alumnioverleg met de opleidingscoördinatorin de toekomst eenmaal per collegejaar (nadat de opleiding alumni heeft voortgebracht)
Beroepenveldraad van adviestwee keer per jaar
EVALUTATIE-INSTRUMENT AFNAME
Studenten
enquête onderwijsevaluatiena elke onderwijsperiode
evaluatie stage en stage verlenende instelling met de stage-coördinator
bij/na elke stage
(eventueel) persoonlijk gesprek met docent of opleidingscoördinatorop verzoek/initiatief van één of meer studenten
Docenten
Docentenvergaderingna elke periode
Functioneringsgesprekéén keer per collegejaar
(eventueel) persoonlijk gesprek met de opleidingscoördinatorop verzoek/initiatief van één of meer docenten
Examencommissie
overleg met de opleidingscoördinatorzeer frequent (vooral in de opbouwfase van de opleiding: maandelijks of vaker)
Opleidingscommissie
overleg met de opleidingscoördinator
en het college van bestuur
minimaal eenmaal per jaar
Alumni
overleg met de opleidingscoördinatorin de toekomst eenmaal per collegejaar (nadat de opleiding alumni heeft voortgebracht)
Beroepenveld
raad van adviestwee keer per jaar

hoger onderwijs in Nederland

Afstudeergarantie

hoger onderwijs in Nederland

Afstudeer-garantie

Ben je aan een opleiding aan EIUAS begonnen? Dan garanderen wij dat je de opleiding kunt afmaken. Dit geldt voor zowel de bachelor als de master. Zelfs als wij besluiten de opleiding te beëindigen.

Uiterlijk tot vijf jaar nadat de laatste
studenten in de propedeuse zijn gestart, kun je onderwijs (inclusief begeleiding) ontvangen en tentamens afleggen.

 

Studeren aan de EIUAS?

Schrijf je in

Share This