+31(0)10-471 00 26

Lees alles over onze studies

Onderwijs

Europe Islamic University of Applied Sciences biedt een bachelor, masterprogramma en afstandsonderwijs.

Bekijk de opleidingenInschrijven opleiding

Studies aan EIUAS

Onderwijs

Met ons onderwijs bevorderen we de ontwikkeling, participatie en integratie van de islamitische gemeenschap in de Nederlandse samenleving. Een zeer diverse gemeenschap qua etnische en culturele achtergrond en religieuze traditie. Voor de participatie en integratie van deze gemeenschap in de samenleving, is daarom behoefte aan deskundigen voor leidende, begeleidende en adviserende posities.

Europe Islamic University leidt deze deskundigen op. Ons opleidingsaanbod voegt iets toe aan de sociale en intellectuele ontwikkeling van de samenleving als geheel.

diversiteit, levensbeschouwingen, beroepskwalificaties

Onderwijsinhoud

diversiteit, levensbeschouwingen, beroepskwalificaties

Onderwijs-inhoud

Studeer je aan de EIUAS, dan leer je over:

diversiteit binnen de islamitische gemeenschap (geloofsleer, het godsdienstige ritueel, de organisatie en de sociale en culturele traditie)

andere levensbeschouwingen in Nederland en deze respectvol behandelen

algemene beroepskwalificaties

.

Studeren aan de EIUAS?

Schrijf je in

Deze studies kun je bij EIUAS volgen

Studies

Hbo-bachelor opleiding islamitische theologie

4 jaar, in drie talen: Nederlands, Turks en Arabisch, aanvraag voor accreditatie loopt bij de NAVO

Masteropleiding islamitische geestelijke verzorging

2 jaar, geaccrediteerd, in het Nederlands

.
.
.

Afstands- onderwijs in Europa

Via afstandsonderwijs verzorgen we hoger onderwijs in diverse Europese landen.

.
.

4-jarige HBO-bacheloropleiding (voltijd of deeltijd)

Hbo-bachelor islamitische theologie

De 4-jarige bacheloropleiding islamitische theologie kun je volgen in voltijd of deeltijd. Je volgt de opleiding naar keuze in het Nederlands, Turks of Arabisch. Na afronding van de bachelor kun je doorstromen naar de masteropleiding islamitische geestelijke verzorging. Deze 2-jarige opleiding is in het Nederlands en is geaccrediteerd.

Inhoud hbo-bachelor islamitische theologie

Deze theologische hbo-opleiding is een sociaal agogische opleiding. De focus ligt op praktische beroepsvaardigheden, die je voorbereiden op een begeleidende, leidende of adviserende functie. De pijlers van de hbo-bachelor islamitische theologie zijn:

 1. (islamitische) theologie
 2. sociale agogiek en organisatie
 3. onderzoek en ontwikkeling

Onze studenten komen terecht in uiteenlopende posities die een hbo of universitair denkniveau vereisen, zoals in het maatschappelijk werk of geestelijke verzorging. Vaak is er een raakvlak met de integratie of de participatie van de islamitische gemeenschap in Nederland of elders in Europa.

De studie duurt vier jaar. De eerste drie jaar is het curriculum voor alle studenten hetzelfde. In het tweede en derde jaar leer je via stages de beroepspraktijk nog beter kennen. In vierde jaar kies je voor een specialisatie: islamitisch geestelijk werk of religieuze opvoeding en onderwijs. Een derde afstudeerrichting is in ontwikkeling, namelijk voorgangerschap (imamaat).
In deze studie is ook aandacht voor wetenschappelijk onderzoek.

Toelating studenten bachelorprogramma

Voldoe je aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden? Dan ben je toelaatbaar tot de hbo-bachelor islamitische theologie van de EIUAS. Basiskennis van de islam is nuttig maar niet verplicht. Onderwijseenheden zoals Arabisch en Koranrecitatie starten namelijk op een absoluut beginnersniveau. Heb je al elders competenties verworven? Informeer naar vrijstellingen. De Onderwijs- en Examenregeling (OER) verleent deze vrijstellingen.

Realisatie eindkwalificaties

De hbo-bachelor islamitische theologie zit in de accreditatiefase. De opleiding in deze huidige vorm is door nog geen enkele student afgerond. We kunnen daarom niet aantonen dat de beoogde eindkwalificaties worden gerealiseerd. Wel gaan we ervanuit dat dit haalbaar is. Deze aanname baseren we op tot nu toe afgelegde toetsen, het ontwerp van de beoogde eindkwalificaties, de inhoud en vormgeving van het programma en de kwaliteit van de docenten.

Waarom kies jij voor hbo-bachelor islamitische theologie bij EIUAS?

Als je islamitische theologie wilt gaan studeren, zijn er nog drie vergelijkbare opleidingen waaruit je kunt kiezen. We vergelijken ze hier met elkaar, zodat jij weet waarom je voor de hbo-bachelor islamitische theologie bij de Europe Islamic University of Applied Sciences kiest.

Hbo-bacheloropleiding islamitische theologie EIUAS:
EIUAS richt zich meer op de behoeften van de huidige samenleving en sluit daarop aan. Daarom is er minder aandacht voor niet-relevante details van de eeuwenoude islamitische wetenschappen.

Hbo-bacheloropleiding imam/islamitisch geestelijk werker Inholland:
EIUAS staat het dichtst bij de opleiding van Inholland. EIUAS biedt echter meer diepgang en is praktijkgerichter dan de opleiding van Inholland, daarnaast heeft Inholland besloten om de Hbo-bacheloropleiding imam/islamitisch geestelijk werker, af te bouwen.

Afstudeerrichting islam bij de bachelor Religiewetenschappen VU:
Het aandeel van de islam in de opleiding van de EIUAS is groter en diepgaander.

JA, IK KIES VOOR de HBO-BACHELOR ISLAMITISCHE THEOLOGIE BIJ EIUAS

INSCHRIJVEN VOOR DEZE STUDIE

2-jarige masteropleiding (voltijd of deeltijd)

Masteropleiding islamitische
geestelijke verzorging

De 2-jarige masteropleiding islamitische geestelijke verzorgen kun je volgen in voltijd of deeltijd. De master wordt gegeven in het Nederlands en is geaccrediteerd. Je kunt de master volgen na afronding van je bachelor islamitische theologie.

Inhoud master islamitische geestelijke verzorging

De hbo-master IGV van de EIUAS leidt op voor het beroep van islamitisch geestelijk verzorger. Je verdiept je via deze master in drie leergebieden:

 1. (islamitische) theologie
 2. sociale agogiek en organisatie
 3. onderzoek en ontwikkeling

Beroepenveld islamitisch geestelijk verzorger

Als islamitische geestelijke verzorging geef je professionele hulp en begeleiding aan mensen bij zingeving en spiritualiteit. Je doet dit vanuit de islamitische geloofsovertuiging.

Als geestelijk verzorger in Nederland krijg je te maken met diversiteit binnen de islamitische gemeenschap en met mensen die een andere levensbeschouwing hebben. Daarom leiden we je als geestelijk verzorger breed inzetbaar op. Je staat open voor de ander!

Onze afgestudeerden werken in zorginstellingen, bij het maatschappelijk opbouwwerk, in moskeeën of bij andere islamitische organisaties.

Toelating studenten masterprogramma

Je hebt het bachelor-programma islamitische theologie succesvol afgerond.

JA, IK KIES VOOR de HBO-BACHELOR ISLAMITISCHE THEOLOGIE BIJ EIUAS

INSCHRIJVEN VOOR DEZE STUDIE

Hoger onderwijs in diverse Europese landen (E-Learning)

Afstandsonderwijs

Hoger onderwijs in diverse Europese landen (E-Learning)

Afstands-onderwijs

Via afstandsonderwijs verzorgen we hoger onderwijs in diverse Europese landen. E-learning maakt deel uit van het afstandsonderwijs.

Uitgangspunten

De uitgangspunten zijn:

 • het onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van de Nederlandse instelling en voldoet aan alle eisen die aan de opleiding in Nederland worden gesteld.
 • de studenten zijn ingeschreven bij de Nederlandse instelling.
 • er is geen sprake van oneigenlijk gebruik van de rijksbijdrage.

Tentamentraining

Waar nodig of gewenst organiseren we tentamentrainingen op locatie.

De steden waar we tentamentraining geven, zijn:

 • Mannheim
 • Duisburg
 • München
 • Hamburg
 • Zurich
 • Wenen

Ik wil graag meer informatie over afstandonderwijs

INFORMATIE AANVRAGEN

Share This