+31(0)10-471 00 26

mannen en vrouwen, van jong tot oud, moslim en niet-moslim.

Hogeschool voor iedereen

Europe Islamic University of Applied Sciences leidt deskundigen op voor leidende, begeleidende of adviserende functies in de samenleving.

Europe Islamic University of Applied Sciences

Over EIUAS

De Europe Islamic University of Applied Sciences bestaat sinds 2001. Onze studies staan open voor iedereen; mannen en vrouwen, van jong tot oud, moslim en niet-moslim.

Met ons islamitisch hoger onderwijs dragen we bij aan een Europese gemeenschap die niet meer verdeeld is door dogmatische, ideologische of etnische verschillen. In 2015 zijn we erkend als rechtspersoon voor het hoger onderwijs door het Ministerie van OC&W. De Stichting Islamitische Universiteit beheert onze hogeschool. We ontvangen geen overheidsbekostiging.

hoger onderwijs in Nederland

Waarom islamitisch hoger onderwijs?

Nederland telt (2017) zo’n 900.000 moslims. Als je zo gevestigd bent in Nederland, hoort daar islamitisch hoger onderwijs gewoon bij. Bij de EIUAS bestudeer je de islamitische beginselen én de Nederlandse maatschappij. Zo leiden we deskundigen op voor leidende, begeleidende of adviserende functies in de maatschappij.

Met ons onderwijs bevorderen we de ontwikkeling, participatie en integratie van de islamitische gemeenschap in de Nederlandse samenleving. Ons opleidingsaanbod voegt iets toe aan de sociale en intellectuele ontwikkeling van de samenleving als geheel.

het karakter van de EIUAS

Wat is het
karakter
van de EIUAS?

De Europe Islamic University of Applied Sciences bestaat sinds 2001. Onze studies staan open voor iedereen; mannen en vrouwen, van jong tot oud, moslim en niet-moslim.

Met ons islamitisch hoger onderwijs dragen we bij aan een Europese gemeenschap die niet meer verdeeld is door dogmatische, ideologische of etnische verschillen. In 2015 zijn we erkend als rechtspersoon voor het hoger onderwijs door het Ministerie van OC&W. De Stichting Islamitische Universiteit beheert onze hogeschool. We ontvangen geen overheidsbekostiging.

de doelstellingen van de EIUAS

Wat zijn de 5 doelstellingen van de EIUAS?

Versterking van het bewustzijn van Europese moslims en daarmee bijdragen aan de samenleving.

Ontwikkeling van de kennis over de islamitische geestelijke, sociale en culturele traditie.

Wetenschappelijke bestudering van problemen waarmee de islamitische gemeenschap in Europa, en in het bijzonder in Nederland, te maken heeft. En het zoeken naar oplossingen daarvoor.

Onderricht in en verdere ontwikkeling van de islamitische godsdienstwetenschappen, om zo vraagstukken op te lossen.

Bestudering van de Nederlandse en de Europese samenleving en cultuur ter ondersteuning van de integratie van de islamitische gemeenschap daarin.

Wie zijn onze mede­wer­kers?

.

.

Onze docenten zijn opgeleid aan diverse islamitische en niet-islamitische universiteiten in Nederland en in een groot aantal andere landen. De diversiteit is groot: qua etnische achtergrond maar ook qua tradities binnen de islam. Typerend voor ons onderwijsklimaat is de sociale en intellectuele openheid, en het onderling respect tussen alle studenten, docenten en overige personen die bij de instelling zijn betrokken.
We werken bewust ook samen met docenten die een andere levensbeschouwelijke achtergrond hebben. Via in- en externe trainingen bevorderen we de didactische en organisatorische vaardigheden van het docentencorps. Een deel van onze docenten is gepromoveerd of werkt aan een promotietraject.

Bij de samenstelling van ons docentencorps selecteren we op:

  • Academische kennis van het vakgebied
  • Kennis en ervaring vanuit de beroepspraktijk voor de beroepsgerichte onderwijseenheden
  • Didactische kennis en vaardigheden

onze studenten

Wie zijn onze studenten?

De EIUAS staat vanzelfsprekend open voor zowel vrouwelijke als mannelijke studenten. Ook niet–moslims volgen bij ons een opleiding. Naast studenten uit Nederland, hebben we studenten afkomstig uit Duitsland, Denemarken, Turkije, Marokko, Algerije, Tunesië, Libië, Soedan, Somalië, Sierra Leone, Jordanië, Irak, Iran, Indonesië en Suriname.

begeleiden en informeren van onze studenten

Hoe begeleiden en informeren we onze studenten?

Als nieuwe student ontvang je bij instroom uitgebreide informatie van de opleidingscoördinator.

Verder beschik je als student via de digitale leeromgeving over deze informatiebronnen:

  • onderwijs- en examenregeling
  • studiegidsen van elke individuele onderwijseenheid
  • stagehandleidingen
  • studiehandleiding afstudeeronderzoek
  • aanwijzingen voor juist gebruik van literatuur en correcte verwijzing daarnaar in werkstukken.

Je krijgt als student begeleiding van mentoren, bijvoorbeeld bij je studieplanning of het helder krijgen van beroepsperspectieven. Het dagelijks bestuur benoemt deze mentoren. Uiteraard mag je altijd gebruikmaken van onze uitgebreide mediatheek.

Studeren aan de EIUAS?

Schrijf je in

Bekijk ons instellingsplan

Meer weten?

Share This